TIÊN SƯ CÁI THẰNG KHỞI NGHIỆP (Phần 2): Tiền đã đếch có mà vẫn...

Tớ lại tiếp tục phần 2 để chửi những thằng....khởi nghiệp đây các cậu. Thằng ku em Trọng Hà khi chia sẻ bài (phần 1)...

Tiên sư cái thằng… khởi nghiệp (Phần 1)

Chửi, phải chửi ngay từ đầu cái thằng khởi nghiệp, tiên sư những thằng khởi nghiệp. Phải chửi thật đanh đá vào, chửi sấp...

MOST POPULAR

HOT NEWS