Trang chủ VIẾT TẾU - VIẾT PHIẾM Tiên sư cái thằng... "khởi nghiệp!"(Series)

Tiên sư cái thằng... "khởi nghiệp!"(Series)

TIÊN SƯ CÁI THẰNG KHỞI NGHIỆP (phần 3): Những thằng … khốn nạn!

Nếu phân tích kĩ ra các vấn đề tình, lý, hoàn cảnh...thì có thể sẽ có những từ khác để diễn tả điều đó...

TIÊN SƯ CÁI THẰNG KHỞI NGHIỆP (Phần 2): Tiền đã đếch có mà vẫn...

Tớ lại tiếp tục phần 2 để chửi những thằng....khởi nghiệp đây các cậu. Thằng ku em Trọng Hà khi chia sẻ bài (phần 1)...

Tiên sư cái thằng… khởi nghiệp (Phần 1)

Chửi, phải chửi ngay từ đầu cái thằng khởi nghiệp, tiên sư những thằng khởi nghiệp. Phải chửi thật đanh đá vào, chửi sấp...