Trang chủ Vừa đi vừa kể

Vừa đi vừa kể

Từ tháng 10/2019, Sựt sẽ bắt đầu ghi chép lại trong chuyên mục này những gì bản thân trực tiếp "đi" và "thấy" trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống nhé. Có thể đó là những cảm nhận, reviews, cũng có thể là suy nghĩ cá nhân về một sản phẩm, một vùng quê, một thương hiệu nào đó...

Các bạn có thể góp ý cho Sựt qua hòm thư: mrsut.info@gmail.com nhé. Chúc các bạn Online vui vẻ!