NHỮNG HÀNH TRÌNH NĂM 2019

Hành trình số: 1/2019

Hành trình số 1 là hoạt động livestream bán lì xì kêu gọi ủng hộ cho các cụ già đang chữa trị tại bệnh viện Phong (Quả Cảm, Bắc Ninh). Hoạt động này được thực hiện trên facebook, do lỗi từ facebook nên dữ liệu chương trình bị mất, chúng tôi không cập nhật được lên webisite.

 

 

Mr. Sựt